Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 811 /TB-BTC 3/7/2020 PGĐ Sở KH&CN Trần Thanh Trường Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2 năm 2020
2 99/QĐ-BTC 31/3/2020 PGĐ Trần Thanh Trường Quyết đinh ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 2 năm 2020
3 152/QĐ-BTC 12/6/2019 Trưởng Ban Trần Thanh Trường Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 1 – năm 2019
4 27/TTKN 6/5/2019 Nguyễn Anh Thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019” hỗ trợ sinh viên, giảng viên
5 121/QĐ-SKHCN 3/5/2019 Giám đốc Nguyễn Văn Thành Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 1 - năm 2019
6 432/KH-SKHCN 23/4/2019 PGĐ Trần Thanh Trường Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 1 năm 2019.
7 259/QĐ-UBND 4/3/2019 PCT Đặng Ngọc Dũng Quyết định phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tình Quảng Ngãi giai đọan 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”
8 Số 12/BC-ĐKKD 22/11/2018 Nguyễn Đăng Lộc Báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
9 941/QĐ-UBND 13/6/2018 Đặng Ngọc Dũng Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp
10 878/QĐ-UBND 1/6/2018 PCT Đặng Ngọc Dũng Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
  1    2