Trang chủ Quy định pháp luật


Quyền sở hữu trí tuệ: Vấn đề không thể xem thường
19-06-2020

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đặc biệt là những tranh chấp về sở hữu trí tuệ (SHTT), một lần nữa đánh động các nhà quản trị doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp, tăng cường năng lực quản lý để bảo vệ cũng như tránh vi phạm quyền SHTT của bất cứ quốc gia nào khác, khi tham gia vào “cuộc chơi” toàn cầu.

Hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
14-05-2020

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng là khả năng tiếp cận vốn.

Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2020

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
25-02-2020

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.

Luật sở hữu trí tuệ 2019
25-02-2020

Ngày 14 tháng 6 năm 2019...Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.

Doanh nghiệp cần nắm rõ về quyền và nghĩa vụ của mình
14-11-2019

Giống như con người, từ khi mới thành lập thì doanh nghiệp đã có tư cách chủ thể của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp được sự điều chỉnh của pháp luật. Chính vì thế, doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ gắn liền với mình trong suốt quá trình hoạt động. Để hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm bắt và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ mà mình có.

Vấn đề pháp lý khi góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp?
12-09-2019

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn là vấn đề quan trọng của đặc biệt là các DN trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh trên internet. Có nhiều điều DN nên lưu ý để đầu tư an toàn.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT
13-02-2020

Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014
29-05-2019

Luật số 68/2014/QH13