Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 3 năm 2021

02/08/2021 09:32:17 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh đối với phong trào khởi nghiệp của tỉnh; Tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai vào thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 3 năm 2021, chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo - Bứt phá từ tài nguyên bản địa”.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như thời gian hoàn thiện, nộp hồ sơ tham gia của các tác giả, nhóm tác giả.

Để Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 3 năm 2021, cụ thể như sau:

-Thời hạn cuối nhận hồ sơ: Lúc 17 giờ 00 phút, ngày 30/8/2021

-Vòng sơ khảo: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày7/9/2021.

-Vòng bán kết: Từ ngày 8/9/2021 đến ngày30/9/2021.

-Vòng chung kết: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày15/10/2021.

Đăng ký trực tuyến tại : https://bom.to/akO9LVUxVjrzZu

Biểu mẫu: Tải file đính kèm.

Quốc Dương

File đính kèm: