Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020


Chấm Sơ khảo Cuộc thi năm 2021

09/09/2021 02:41:52 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Vừa qua, Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 đã tổ chức chấm Sơ khảo các giải pháp của cuộc thi 5S-STARTUP 2021.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021 diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tuy  nhiên Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 34 hồ sơ tham gia trong đó có bảng ý tưởng có 20 hồ sơ và 14 hồ sơ thuộc bảng Dụ án.

Qua đợt chấm Sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc thi đã xét chọn 12 hồ sơ của bảng Dự án và 11 hồ sơ của bảng Ý tưởng lọt vào vòng thi Bán kết sắp đến.

Quốc Dương