Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021


Quy định Chấm thi của Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021 tại vòng Bán kết

28/09/2021 03:10:11 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Vòng thi Bán kết của Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021 sẽ diễn ra trong ngày 29/9. Buổi sáng sẽ là phần thi của các đội thi của bảng Ý tưởng, buổi chiều là phần thi của các đội thuộc bảng Dự án.

Tại vòng thi này, Năm (05) hồ sơ ở mỗi Bảng thi (Bảng ý tưởng và Bảng dự án) có điểm số trung bình theo thứ tự từ cao xuống thấp và đáp ứng điều kiện đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí nào bị điểm không (0) sẽ được vào Vòng Chung kết. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế, Hội đồng Giám khảo có thể trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định số lượng ý tưởng/dự án đạt yêu cầu để vào Vòng Chung kết.

Các tác giả có thời gian trình bày, thuyết minh ý tưởng, dự án không quá tám (08) phút. Thời gian hỏi, đáp của Hội đồng Giám khảo không quá mười (10) phút.

Hội đồng giám khảo Vòng Chung kết đánh giá các ý tưởng/dự án dự thi qua phần thuyết trình của các tác giả Tổng số điểm tối đa 100 điểm cho các tiêu chí: Tính đổi mới sáng tạo; Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của dự án, ý tưởng; Kế hoạch kinh doanh; Định hướng phát triển; Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội; và Khả năng thuyết trình.

Ban tổ chức hy vọng các đội thi sẽ chuẩn bị thật chu đáo, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành thật tốt phần thi của mình để lọt vào vòng Chung kết.

 Quốc Dương