Hỗ trợ Doanh nghiệp


Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019”

10/04/2019 03:49:17 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

 Sáng ngày 06/4/2019, chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019” đã được tổ chức tại  quán Cà phê Vạn Quỳnh, thành phố Quảng Ngãi với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và lãnh đạo một số sở, ngành cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình lần này, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã giải đáp một số kiến nghị của các doanh nghiệp xung quanh vấn đề về kế hoạch thực hiện mở các đường nội đô ở huyện Đức Phổ, đấu giá đất sạch, bảo hiểm nhân thọ, tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh…, đồng thời Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo các Sở ngành nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm về các vấn đề này để tham mưu cho UBND tỉnh giải thích, hướng dẫn minh bạch cho tất cả doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Quốc Dương