Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021


Họp Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021

08/12/2021 02:49:30 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đã tổ chức họp BTC Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin các nội dung liên quan đến Cuộc thi, cũng như tình hình từ khi phát động đến chấm giải Chung kết của Cuộc thi và kết quả Cuộc thi. Đồng thời cũng đưa ra kế hoạch để tổ chức Tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021.

Các thành viên BTC đã đánh giá cao công tác tổ chức Cuộc thi trong thời gian qua, đã có những trao dổi, thảo luận, góp ý trong kế hoạch tổ chức Tổng kết của Cuộc thi, đồng thời thống nhất tổ chức Tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 3 năm 2021 bằng hình thức trực tiếp trong thời gian đến.

Quốc Dương