Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên Đại học, Cao đẳng trường Đại học Phạm Văn Đồng

10/05/2022 04:02:56 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022; Kế hoạch số 836/KH-ĐHPVĐ ngày 11/11/2021 về việc tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khóa 20, 21. Sáng ngày 09/5/2022, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 20 tại Nhà KLF, cơ sở 986 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi.

Với mục tiêu cung cấp các kiến thức nền tảng về đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từ đó nâng cao nhận thức của sinh viên và hình thành tư duy đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp và sáng tạo giá trị; cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, công cụ cơ bản để xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp dựa trên những thế mạnh của bản thân và quan sát nhu cầu thị trường; giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng và hình thành quy trình hiệu quả trong khởi sự doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sáng tạo giá trị mới; giúp sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp và mong muốn khởi nghiệp có những chuẩn bị trước về tư duy và nguồn lực cần có để chủ động trong quá trình khởi sự kinh doanh sáng tạo.

Toàn cảnh buổi thực hành

Tại chương trình này các em sinh viên sẽ được giảng viên giới thiệu về các nội dung như: Các khái niệm cơ bản trong khởi sự kinh doanh; Quy trình và gợi ý cho khởi sự kinh doanh; Lập kế hoạch và hình thành ý tưởng kinh doanh; Danh mục và lựa chọn mô hình tổ chức kinh doanh; Các khái niệm cơ bản về KNĐMST; Tư duy sáng tạo và Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo; Công cụ KNĐMST - Business Model Canvas; Kỹ năng xây dựng mạng lưới (Networking); Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình gọi vốn (Pitching); Thực hành hướng dẫn xây dựng ý tưởng KNĐMST…

Sinh viên đang thực hiện ý tưởng của nhóm

Kết thúc khóa học, các sinh viên sẽ Thuyết trình ý tưởng và báo cáo tốt nghiệp, Nhà trường Cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học đối với những sinh viên đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu theo qui định.

Hoài Toàn