Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi

14/06/2022 01:57:08 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất việc tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi với quốc gia và khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Techfest Quảng Ngãi năm 2023 với các nội dung:

- Tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi phát triển kinh tế tuần hoàn.

- Tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn, phiên thảo luận chuyên đề, tập trung chia sẻ về các vấn đề xoay quanh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Triển lãm khởi nghiệp sáng tạo với các sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc; các mô hình về giải pháp công nghệ.

- Kết nối và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo tìm kiếm cơ hội kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, kết nối đầu tư…

Dự kiến thời gian sẽ tổ chức trong tháng 5/2023, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc Dương

File đính kèm: