Hội thảo khởi nghiệp


Hội thảo khoa học “Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên” tại Quảng Ngãi.

13/10/2022 03:16:46 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 13/10/2022, Trường Đại học (ĐH) Phạm Văn Đồng phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên”.

Tham gia Hội thảo có đại diện của nhiều nhà nghiên cứu từ 12 trường ĐH, cao đẳng(CĐ) trong nước; đại diện Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; trường Đại học Phạm Văn Văn Đồng cùng các giáo viên và học sinh trường Đại học, Cao đẳng trên đìa tỉnh…

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 về Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”; UBND Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2025”…

 

 Đồng chí Lê Quang Thích – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu đề dẫn 

Phát biểu đề dẫn tại Hôi thảo, đồng chí Lê Quang Thích – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh “Khởi nghiệp sáng tạo là việc mà những người sáng tạo, ham học hỏi và đầy khát vọng chọn để làm. Khởi nghiệp không nhất thiết bắt nguồn từ mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi nhuận cao. Những doanh nhân thành đạt nhất của Việt Nam hay thế giới đều coi lợi nhuận là công cụ để thực hiện ý tưởng của mình, chứ không phải mục đích hay thước đo của sự thành công; Khởi nghiệp không nhất thiết là bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà nhiều khi là từ những trăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật. Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ hay lớn đều đáng quý, cho thấy sự năng động, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên vô bờ của tuổi trẻ. Tinh thần khởi nghiệp không chỉ cần có ở những người trẻ tuổi, ngay cả khi đã là một doanh nhân thành đạt thì vẫn cần có tinh thần khởi nghiệp để tiếp tục sáng tạo và tạo ra những công ty mới, những của cải mới cho xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu, sinh viên được nghe các tham luận và thảo luận về vai trò của trường ĐH, CĐ trong việc thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên; nhóm sáng tạo trẻ Bến Tre – mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên; một số kinh nghiệm thực tiễn khi thành lập doanh nghiệp của chi nhánh Besttour Việt Nam tại Quảng Ngãi; mô hình các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng; chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Bài học từ các nước và thực tiễn Việt Nam…

 

TS. Phạm Văn Luân – Trường ĐH Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tham luận  

Hội thảo lần này góp phần lớn trong việc Phân tích bối cảnh, thực trạng về vai trò và những nhân tố quan trọng tác động chính, những đóng góp về cả lý luận và thực tiễn trong hoạt động khởi nghiệp của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng; Đề xuất các giải pháp giúp sinh viên có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn liên quan đến ý tưởng khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo về một số giải pháp nâng cao được hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.  

Quốc Dương