Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

09/01/2023 10:22:05 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 352/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo hình thành từ các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời, nâng bước tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên từ trang bị, kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Phạm vi áp dụng: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố và các đơn vị có liên quan (không áp dụng đối với các trường sư phạm).

UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu: 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định. 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên biết và tham gia Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/09/2019 của UBND TP Hà Nội.

Bên cạnh đó chú trọng lựa chọn các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng trong toàn ngành. Các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên dựa trên hoạt động kết nối với các đối tác, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng nêu rõ, đối tượng tham gia nội dung trên gồm: Học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội chỉ đạo cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô đổi mới nội dung, xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, mở rộng ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp; tuyên truyền, giới thiệu ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và xu hướng việc làm của thị trường lao động, quy định về tuyển sinh nghề, chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế gia đình…

Những thành quả nổi bật trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp là sự tham gia tích cực của học sinh, sinh viên cả nước trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ IV phát động từ tháng 7/2021 đã nhận được 400 dự án tham dự. Ngày 27/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao giải cho 20 dự án, trong đó có 2 dự án của học sinh phổ thông thuộc thành phố Hà Nội giành giải Nhì.

QD – Theo https://diendandoanhnghiep.vn/