Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Chương trình kết nối phát triển Doanh nghiệp gắn với Đổi mới Sáng tạo

22/03/2023 03:23:58 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình kết nối phát triển Doanh nghiệp gắn với Đổi mới Sáng tạo(ĐMST) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các doanh nghiệp tham dự sẽ được chia sẻ về thực trạng hoạt động ĐMST trong Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nhận thức, nhu cầu ĐMST và những thuận lợi khó khăn của Doanh nghiệp; vai trò của tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong việc thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp; một số cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ ĐMST của tỉnh Quảng Ngãi,,,

Chương trình được tổ chức lúc 14 giờ ngày 23/3/2023, tại địa chỉ 210 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi.

Quốc Dương