Hỗ trợ Doanh nghiệp


Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019”.

07/10/2019 08:48:10 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

 

Sáng ngày 05/10/2019, chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019” đã được tổ chức tại  quán Cà phê Vạn Quỳnh, thành phố Quảng Ngãi với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình lần này, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã ghi nhận và chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hỗ trợ, xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp xung quanh vấn đề về chính sách ưu đãi thuê đất, bổ sung quy hoạch các mỏ đất nếu doanh nghiệp xin cấp phép phục vụ san lấp mặt bằng bổ sung dựa án, tiếp tục quan tâm hỗ trợ về đền bù giải phóng mặt bằng các dự án...

Đồng thời Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần mạnh dạn đề xuất những khó khăn, vướng mắc để cơ quan tìm cách giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển chung của tỉnh nhà .

 

Quốc Dương