Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020

14/02/2020 09:46:22 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

 Nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh đối với phong trào khởi nghiệp của tỉnh; kết nối các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển; Sở khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SKHCN về việc tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi).

Đối tượng dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian đến, Sở khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức cuộc thi, thể lệ tổ chức cuộc thi; tuyên truyền triển khai, phát động cuộc thi; tập huấn về KNĐMST cho các tác giả có ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nộp hồ sơ dự thi; chấm giải các giải pháp tham gia dự thi; tổ chức ngày hội khởi nghiệp, trưng bày và trao Giải thưởng cuộc thi trong tháng 8/2020.

Quốc Dương