Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020

03/04/2020 04:35:09 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

 Nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, giảng viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh đối với phong trào khởi nghiệp của tỉnh; kết nối các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển; Sở khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SKHCN về việc tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi).

Đối tượng dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b);

b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có).

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết 17 giờ 00, ngày 30/6/2020;

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan thường trực cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Ngãi (Sở Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: Số 202A đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.8556000;

Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: knstquangngai@gmail.com;

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Cơ quan thường trực cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

- 01 Giải nhất, trị giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);

- 01 Giải nhì, trị giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);

- 02 Giải ba, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng);

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng).

Ngoài giải thưởng như trên, Ban tổ chức hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư, hỗ trợ vay vốn cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải.

   Mẫu hồ sơ dự thi.

Quốc Dương

File đính kèm: