Hỗ trợ Doanh nghiệp


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục "cà phê với doanh nhân"

24/05/2017 09:04:51 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Từ nay đến hết năm 2017, 4 lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ thay phiên uống cà phê, tiếp nhận ý kiến từ các doanh nhân.

 UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân” trong năm 2017.

&10;Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bìa trái) uống cà phê với doanh nhân&10;
Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bìa trái) uống cà phê với doanh nhân
Chương trình “Cà phê doanh nhân” được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lần đầu vào tháng 11/2016. Đến nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tham dự 5 buổi "Cà phê doanh nhân" với trên 150 lượt doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế ưu đãi đầu tư, các thủ tục giao đất và cho thuê đất, thủ tục đầu tư của các doanh nghiệp; các vấn đề thanh tra, kiểm toán công trình xây dựng cơ bản...
Sau mỗi chương trình "Cà phê doanh nhân", Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nhân và tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" năm 2017. Chương trình được tổ chức mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ 7 của tuần đầu tiên mỗi tháng tại nhà khách UBND tỉnh. Từ nay đến hết năm 2017, 4 lãnh đạo cao nhất UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ thay phiên uống cà phê, tiếp nhận ý kiến từ các doanh nhân.
Để chương trình đạt hiệu quả tốt hơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tổ chức chương trình cần tạo không khí gần gũi, thân thiện giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự.
Đây là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kịp thời tiếp nhận các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, đưa ra những cơ chế phù hợp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
Hà Xuyên