Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020

11/05/2020 09:23:38 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /QĐ-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2020)

 Điều 1: Đối tượng dự thi

1. Các nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

2. Các tổ chức, doanh nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b);

b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có).

   Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi được đăng tải tại website: https://khoinghiep.quangngai.gov.vn.

2. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

a) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 30/6/2020;

b) Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan thường trực cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Ngãi (Sở Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: Số 202A đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.8556000;

c) Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: knstquangngai@gmail.com;

d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Cơ quan thường trực cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

đ) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: Tháng 8/2020;

Các hoạt động hỗ trợ: Hướng dẫn viết hồ sơ dự thi; tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân liên quan cuộc thi.

 Điều 4. Các vòng thi

1. Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ tham gia vào vòng bán kết.

2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo lựa chọn các hồ sơ để tiếp tục tham gia vòng chung kết. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo.

3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng với cơ cấu giải thưởng. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ vòng bán kết sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo.

Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết.

Điều 5. Hội đồng Giám khảo cuộc thi

1. Hội đồng Giám khảo do trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập, gồm: đại diện sở, ban, ngành; đại diện quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; doanh nhân, nhà khoa học; chuyên gia về khởi nghiệp. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thi.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

Điều 6. Tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp

1. Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án.

2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án.

3. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án.

4. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế-xã hội của ý tưởng, dự án mang lại.

5. Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án.

6. Khả năng thuyết trình (đối với vòng bán kết, chung kết).

7. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án.

Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ cuộc thi quy định.

Điều 7. Đánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp

1. Vòng sơ khảo: 2 bước

a) Bước 1: Ban Thư ký rà soát tính pháp lý của hồ sơ dự thi;

b) Bước 2: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

Căn cứ kết quả của Hội đồng Giám khảo vòng chung kết, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phê duyệt kết quả Cuộc thi.

Điều 8. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

Giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

-  01 Giải nhất, trị giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);

- 01 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);

- 02 Giải ba, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng);

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng).

Các hoạt động hỗ trợ: Ngoài giải thưởng như trên, Ban tổ chức hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư, hỗ trợ vay vốn cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải.

Lưu ý: Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật, cho các mục đích quảng bá chương trình, các chương trình truyền hình, bao gồm trên trang Website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham gia dự  Cuộc thi (hay còn gọi là nhóm tác giả, tác giả)

1. Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các ý tưởng, dự án dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt Cuộc thi.

3. Không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

4. Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp dự thi phải thông báo với Cơ quan thường trực cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi.

5. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi ý tưởng, dự án dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng chịu trách nhiệm.

File đính kèm: