Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TƯ VẤN, HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

28/05/2020 08:29:23 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

 Nhằm cung cấp đào tạo kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của của việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời tạo điều kiện kết nối, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các cá nhân với các đơn vị, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, Qũy Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020.

Thời gian từ ngày 10 – 13/06/2020 tại Khách sạn Mỹ Trà, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Đối tượng tham gia đào tạo là cán bộ thuộc mạng lưới hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (Cán bộ phụ trách thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã).

Các học viên tham gia sẽ được giới thiệu về tổng quan về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và các cấu phần Hệ sinh thái Khởi nghiêp; khái quát về Doanh nghiệp Khởi nghiệp; tư duy khởi nghiệp; khởi nghiệp tinh gọn, cách tạo lập mô hình kinh doanh, sáng tạo ý tưởng và tạo lập ý tưởng trên mô hình...

Thông tin liên hệ : Ms. Hòa (0354.643.767).

Quốc Dương