CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Công ty cổ phần đặc sản Quảng Tín
Ứng dụng công nghệ sản xuất, gia tăng giá trị thương phẩm và xây dựng thương hiệu đặc sản Quảng Ngãi; sản xuất các sản phẩm gia vị đặc trưng của Quảng Ngãi “Ngũ vị quê hương”
Địa chỉ:50 Ngô Sĩ Liên, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0919402403
Email:
Website: