CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Phòng kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (Sở Y tế)
Phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa, lý trên thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
Địa chỉ:978 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Điện thoại:0255 3822 829
Email:
Website: