CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Phòng Thí nghiệm kiểm định - Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng KVINA
Bê tông nhựa; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch các loại; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Thử nghiệm cống bê tông thoát nước
Địa chỉ:40 đường Nguyễn Năng Lự, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0981629359
Email:
Website: