CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


HTX Nông nghiệp Cao Muôn Ba Tơ
Sản phẩm thịt trâu gác bếp
Địa chỉ:02 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, huyện Ba Tơ
Điện thoại:0917314949
Email:
Website: