CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Hợp tác xã nông nghiệp sinh thái Lý Sơn
Sản xuất tỏi tiêu chuẩn Vietgap và các sản phẩm chế biến từ tỏi
Địa chỉ:Thôn Đông An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0327955570
Email:
Website: