CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Hộ Kinh Doanh Sản Xuất Thương Mại OLY
Mô hình khởi nghiệp liên kết trồng và chế biến các sản phẩm từ gạo lứt.
Địa chỉ:984/6 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại:0866452737
Email:
Website: