CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo huyện Sơn Hà
Kết nối đào tạo tập huấn, tiêu thụ sản phẩm, chia sẽ kiến thức kinh nghiệm...
Địa chỉ:TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0855110688
Email:
Website: