CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Câu lạc bộ khởi nghiệp Nghĩa Hành
Kết nối đào tạo tập huấn, tiêu thụ sản phẩm, chia sẽ kiến thức kinh nghiệm...
Địa chỉ:TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0914691190
Email:
Website: