CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Phòng kiểm nghiệm - Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Quảng Ngãi
Phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh nước; vi sinh thực phẩm
Địa chỉ:64 Bùi Thị Xuân, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
Điện thoại:0255 3716 052
Email:
Website: