CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   >>  


Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 3 - Chi nhánh Miền trung
Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa
Địa chỉ:16 Trương Định, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0255 383 6487
Email:
Website: