Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025”
Ngày đưa:  10/01/2022 09:02:18 AM In bài
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025”.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(CCTTHC) và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DNNVV, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân 8%/năm (850 DN mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 tỉnh có thêm 3.400 DN thành lập mới; củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hiện có để phát triển, hình thành khoảng 03 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc 5 ngành tiềm năng phát triển gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, cơ khí chế tạo máy, nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm; hôc trợ ít nhất 15 DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 170 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành trên tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Các nhóm hỗ trợ DNNVV của đề án gồm: cải cách thủ tục hành chính; thuế và kế toán; mặt bằng sản xuất; công nghệ; thông tin; tư vấn; phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ hộ kinh doanh; khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia  cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn khoảng 68.686 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Ngân sách của tỉnh.


Quốc Dương


Bản quyền ©2017 UBND Tỉnh Quảng Ngãi - Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi