Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4, năm 2022
Ngày đưa:  19/09/2022 09:45:04 AM In bài
Với chủ đề “Sáng tạo, chuyển đổi để bứt phá trong sản xuất, chế biến, phân phối nông, lâm, thủy sản”

Nhằm kết nối và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề cơ khí chế tạo, sản xuất, chế biến, phân phối nông, lâm, thủy sản công nghệ cao. Khuyến khích tạo điều kiện để phát triển các ý tưởng giải quyết các vấn đề về đổi mới sáng tạo trong sản xuất, chế biến, phân phối nông, lâm, thủy sản công nghệ cao tại địa phương. Qua đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai vào thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi. Tạo kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ngành sản xuất, chế biến, phân phối nông, lâm, thủy sản công nghệ cao, giữa chuyên gia và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại địa phương và khu vực miền Trung.

1. Đối tượng dự thi
Doanh nghiệp, hợp tác xã có thời gian đăng ký kinh doanh không quá 5 năm kể từ lần đăng ký đầu tiên đang hoạt động sản xuất, chế biến, phân phối nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung, thời gian tổ chức Cuộc thi
a) Tuyển chọn và nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 28/4 – 9/5/2022
b) Tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia: Từ ngày 11/5/2022
c) Kết nối doanh nghiệp tham gia với chuyên gia theo hình thức 1-1; Doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ để áp dụng; Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp và chuyên gia: Ngày 11-12/5/2022.
d) Chung kết, lựa chọn dự án xuất sắc: 30/10/2022.
đ) Tiêu chí chấm điểm:
- Tính đổi mới sáng tạo của giải pháp.
- Khả năng tăng trưởng.
- Nguồn lực thực hiện.
3. Hạn đăng ký tham dự: 28.04.2022 - 15.8.2022 
4. Thông tin chi tiết về Chương trình: 
- Fanpage Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ngãi: 
https://www.facebook.com/quangngaistartup
- Fanpage ISHN - Liên minh Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST: 
https://www.facebook.com/LIENMINHVUONUOM
- Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến: 
https://forms.office.com/r/dxjqQbTtYN
- Phiếu đăng ký tham dự chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chương trình Khởi nghiệp ĐMST Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2022: 
https://forms.office.com/r/bmYQTwmLMA

Quốc Dương

 


Bản quyền ©2017 UBND Tỉnh Quảng Ngãi - Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi