Tập huấn hoàn thiện mô hình kinh doanh cho các dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4, năm 2022
Ngày đưa:  26/09/2022 01:39:42 PM In bài
Sáng ngày 23/9, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, BTC Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn hoàn thiện mô hình kinh doanh cho các dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4, năm 2022.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu, hướng dẫn những nội dung cơ bản, từng bước để hoàn thiện mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh (BMC) bao gồm các bước như:

1. Phân khúc khách hàng;

2. Giải pháp giá trị; 

3. Kênh phân phối;

4. Muối quan hệ khách hàng;

5. Dòng doanh thu;

6. Nguồn lực chính;

7. Các hoạt động chính;

8. Đối tác chính;

ThS. Phan Thị Cẩm Vân, Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu, hướng dẫn các bước để hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Tác giả giới thiệu về dự án tham gia Cuộc thi năm 2022

Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn còn cung cấp các kiến thức chuyên sâu về hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, đưa ý tưởng kinh doanh vào thực tế, chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gọi vốn đầu tư, kỹ năng thuyết trình ý tưởng dự án. Đồng thời, tác giả thông tin về mô hình sản xuất, kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm lập phương án sản xuất của dự án mình tham gia.

Nguyễn Bình

 

 

 


Bản quyền ©2017 UBND Tỉnh Quảng Ngãi - Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi