Trang chủ Album ảnh Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2018


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Ngãi năm 2018
Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Ngãi năm 2018
Chuyên gia Trương Thanh Hùng trao đổi tại Hội nghị 2018 ở Quảng Ngãi
Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Ngãi năm 2018
Ghi chú: Bấm vào hình để xem