Trang chủ Album ảnh Diễn đàn đối thoại cấp cao với chủ đề “Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở”


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Dien dan cao cao Techfest.png
Dien dan cao cao Techfest.png
Chủ tịch Hiệp hội DN KHCN Viêt Nam.png
Chủ tịch Hiệp hội DN KHCN Viêt Nam.png
Đại sự ISRAEL tại Việt Nam.png
Đại sự ISRAEL tại Việt Nam.png
Ông Trần Văn Tùng-Thứ trưởng Bộ KH&CN.png
Ông Trần Văn Tùng-Thứ trưởng Bộ KH&CN.png
Ông Lê Xuân Lai-Phó TGĐ Công ty ĐT và KD vốn NN.png
Ông Lê Xuân Lai-Phó TGĐ Công ty ĐT và KD vốn NN.png
Ông Ngô Hướng Nam-Phó Chủ nhiệm UBNN.png
Ông Ngô Hướng Nam-Phó Chủ nhiệm UBNN.png
Ông Nguyễn Đình Thắng-PCT VINASA.png
Ông Nguyễn Đình Thắng-PCT VINASA.png
Ông Phạm Bảo Sơn- Phó GĐ Đại học Quốc gia.png
Ông Phạm Bảo Sơn- Phó GĐ Đại học Quốc gia.png