Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019 Thứ trưởng Trần Văn Tùng Quyết định về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
2 01/2018/TT-BKHCN 12/4/2018 Thứ trưởng Trần Văn Tùng Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
3 3362/QĐ-BKHCN 7/11/2016 Thứ trưởng Trần Văn Tùng Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"