Trang chủ Album ảnh HƯỚNG DẪN VỀ OCOP VÀ GHI NHÃN HÀNG HÓA, TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 2022


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Toàn cảnh buổi hướng dẫn.png
Toàn cảnh buổi hướng dẫn.png
Chủ nhiệm CLB KN chia sẻ thông tin các sản phẩm.png
Chủ nhiệm CLB KN chia sẻ thông tin các sản phẩm.png
Thành viên CLB KN hướng dẫn cách ghi nhãn sản phẩm.png
Thành viên CLB KN hướng dẫn cách ghi nhãn sản phẩm.png
VP điều phối CT NTM-Sở NN&PTNT hướng dẫn.png
VP điều phối CT NTM-Sở NN&PTNT hướng dẫn.png
Đại diện kênh VOSO.VN tại Quảng Ngãi góp ý sản phẩm.png
Đại diện kênh VOSO.VN tại Quảng Ngãi góp ý sản phẩm.png
Đại diện VP điều phối chương trình NTM-Sở NN&PTNT góp ý về sản phẩm.png
Đại diện VP điều phối chương trình NTM-Sở NN&PTNT góp ý về sản phẩm.png
CLB KN Quảng Ngãi.png
CLB KN Quảng Ngãi.png