Trang chủ Album ảnh TỌA ĐÀM "KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VỚI MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG"


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Toàn cảnh.png
Toàn cảnh.png
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tiến Dũng.png
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tiến Dũng.png
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trần Công Hòa.png
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trần Công Hòa.png
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành - Đinh Xuân Sâm phát biểu Khai mạc.png
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành - Đinh Xuân Sâm phát biểu Khai mạc.png
Chuyên gia Trương Thanh Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Quốc gia.png
Chuyên gia Trương Thanh Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Quốc gia.png
Anh Nguyễn Bá Hiển – CEO Ranvi group chia sẻ kinh nghiệm.png
Anh Nguyễn Bá Hiển – CEO Ranvi group chia sẻ kinh nghiệm.png
GĐ HTX Du lịch cộng đồng Làng gò cỏ - Nguyễn Thị Diễm Kiều chia sẻ.png
GĐ HTX Du lịch cộng đồng Làng gò cỏ - Nguyễn Thị Diễm Kiều chia sẻ.png
Chuyên gia Trương Thị Ny - Ủy viên Đặc biệt và Đại diện của Hội đồng Phát triển Kinh tế Châu Âu (EEDC).png
Chuyên gia Trương Thị Ny - Ủy viên Đặc biệt và Đại diện của Hội đồng Phát triển Kinh tế Châu Âu (EEDC).png
ĐVTN và người dân tham gia tọa đàm.png
ĐVTN và người dân tham gia tọa đàm.png
Thành viên HTX BÌnh Thành tham gia ý kiến.png
Thành viên HTX BÌnh Thành tham gia ý kiến.png
Tham quan các sản phẩm của HTX Bình Thành.png
Tham quan các sản phẩm của HTX Bình Thành.png
Một thoáng Bình Thành.png
Một thoáng Bình Thành.png