Trang chủ Album ảnh Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 1 năm 2019


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Dai bieu.png
Dai bieu.png
Giám đốc Sở KH&CN.png
Giám đốc Sở KH&CN.png
HD giamkhao.png
HD giamkhao.png
Giải pháp SHIPWAY.png
Giải pháp SHIPWAY.png
Giải pháp Ứng dụng dịch lên men than chuối, dứa và nguyên liệu thiên nhiên.png
Giải pháp Ứng dụng dịch lên men than chuối, dứa và nguyên liệu thiên nhiên.png
Cánh tay Robot cho người khuyết tật.png
Cánh tay Robot cho người khuyết tật.png
Cà phê xanh.png
Cà phê xanh.png
Mô hình nuôi thỏ-măng tây.png
Mô hình nuôi thỏ-măng tây.png
Xây dựng thương hiệu đặc sản Quảng Ngãi.png
Xây dựng thương hiệu đặc sản Quảng Ngãi.png
Dự án: Quai treo mây.png
Dự án: Quai treo mây.png
Ý tưởng: Khu vườn ước mơ.png
Ý tưởng: Khu vườn ước mơ.png
Máy nướng bánh bằng tia hồng ngoại.png
Máy nướng bánh bằng tia hồng ngoại.png
Trồng rau, quả sạch bằng phương pháp thủy canh.png
Trồng rau, quả sạch bằng phương pháp thủy canh.png