Trang chủ Album ảnh Hội nghị năng cao năng lực kinh doanh, KNĐMST phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Hội nghị Phụ nữ KN.png
Hội nghị Phụ nữ KN.png
Hội nghị Phụ nữ KN1.png
Hội nghị Phụ nữ KN1.png
Hội nghị Phụ nữ KN2.png
Hội nghị Phụ nữ KN2.png
Hội nghị Phụ nữ KN3.png
Hội nghị Phụ nữ KN3.png
Hội nghị Phụ nữ KN4.png
Hội nghị Phụ nữ KN4.png
Bà Phan Thị Cẩm Vân - Sở Khoa học và Công nghệ.png
Bà Phan Thị Cẩm Vân - Sở Khoa học và Công nghệ.png
Ông Nguyễn Đức Phương - CLB khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.png
Ông Nguyễn Đức Phương - CLB khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.png
Ông Nguyễn Văn Thiết - Viettel Quảng Ngãi.png
Ông Nguyễn Văn Thiết - Viettel Quảng Ngãi.png
Ông Tôn Long Thắng - Ngân hàng Vietcombank.png
Ông Tôn Long Thắng - Ngân hàng Vietcombank.png