Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 892/KH-SKHCN 5/7/2021 PGĐ Trần Công Hòa Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 3 năm 2021
2 811 /TB-BTC 3/7/2020 PGĐ Sở KH&CN Trần Thanh Trường Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2 năm 2020
3 99/QĐ-BTC 31/3/2020 PGĐ Trần Thanh Trường Quyết đinh ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 2 năm 2020
4 152/QĐ-BTC 12/6/2019 Trưởng Ban Trần Thanh Trường Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 1 – năm 2019
5 121/QĐ-SKHCN 3/5/2019 Giám đốc Nguyễn Văn Thành Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 1 - năm 2019
6 432/KH-SKHCN 23/4/2019 PGĐ Trần Thanh Trường Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 1 năm 2019.