Trang chủ Album ảnh Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 2 năm 2020


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
BGK.png
BGK.png
Sản xuất, Chế biến các sản phẩm từ tỏi Lý Sơn kết hợp du lịch trải nghiệm bản địa.png
Sản xuất, Chế biến các sản phẩm từ tỏi Lý Sơn kết hợp du lịch trải nghiệm bản địa.png
Chất tẩy rửa hữu cơ từ Quế Quảng Ngãi.png
Chất tẩy rửa hữu cơ từ Quế Quảng Ngãi.png
Hình thành doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí.png
Hình thành doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí.png
Sản xuất trà túi tọc từ quế.png
Sản xuất trà túi tọc từ quế.png
Kinh doanh tranh nghệ thuật từ mo cau và các loại thảo dược có hương thơm tự nhiên.png
Kinh doanh tranh nghệ thuật từ mo cau và các loại thảo dược có hương thơm tự nhiên.png
Nuôi và phát triển sản phẩm vi tảo xoắn Spirulina.png
Nuôi và phát triển sản phẩm vi tảo xoắn Spirulina.png
Nâng cao giá trị  sản phẩm bánh ít truyên thống.png
Nâng cao giá trị sản phẩm bánh ít truyên thống.png
Đặc sản Ba Tơ vươn ra cả nước.png
Đặc sản Ba Tơ vươn ra cả nước.png
Nhang quế, tinh dầu quế và nước lau sàn từ quế.png
Nhang quế, tinh dầu quế và nước lau sàn từ quế.png