Trang chủ Album ảnh Sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Quảng Ngãi


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Toàn cảnh.png
Toàn cảnh.png
PBT thường trực Tỉnh Uỷ Đặng Ngọc Huy tham quan các gian hàng khởi nghiệp.png
PBT thường trực Tỉnh Uỷ Đặng Ngọc Huy tham quan các gian hàng khởi nghiệp.png
Tham gian gian hàng.png
Tham gian gian hàng.png
Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tham quan các gian hàng.png
Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tham quan các gian hàng.png
Sản phẩm nước Rong biển.png
Sản phẩm nước Rong biển.png
Gian hàng sản phẩm công nghệ.png
Gian hàng sản phẩm công nghệ.png
Huyện Ba Tơ.png
Huyện Ba Tơ.png
Huyện Bình Sơn.png
Huyện Bình Sơn.png
Huyện Lý Sơn.png
Huyện Lý Sơn.png
Huyện Minh Long.png
Huyện Minh Long.png
Huyện Mộ Đức.png
Huyện Mộ Đức.png
Huyện Nghĩa Hành.png
Huyện Nghĩa Hành.png
Huyện Sơn Hà.png
Huyện Sơn Hà.png
Huyện Sơn Tây.png
Huyện Sơn Tây.png
Huyện Sơn Tịnh.png
Huyện Sơn Tịnh.png
Huyện Trà Bồng.png
Huyện Trà Bồng.png
Sản phẩm của thành phố Quảng Ngãi.png
Sản phẩm của thành phố Quảng Ngãi.png
Thị xã Đức Phổ.png
Thị xã Đức Phổ.png
Sản phẩm của Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm.png
Sản phẩm của Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm.png
Gian hàng.png
Gian hàng.png