Trang chủ Quy định pháp luật Doanh nghiệp


Hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
14-05-2020

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng là khả năng tiếp cận vốn.

Doanh nghiệp cần nắm rõ về quyền và nghĩa vụ của mình
14-11-2019

Giống như con người, từ khi mới thành lập thì doanh nghiệp đã có tư cách chủ thể của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp được sự điều chỉnh của pháp luật. Chính vì thế, doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ gắn liền với mình trong suốt quá trình hoạt động. Để hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm bắt và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ mà mình có.

Vấn đề pháp lý khi góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp?
12-09-2019

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn là vấn đề quan trọng của đặc biệt là các DN trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh trên internet. Có nhiều điều DN nên lưu ý để đầu tư an toàn.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT
13-02-2020

Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014
29-05-2019

Luật số 68/2014/QH13