Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Chương trình đào tạo Giảng viên về Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

01/08/2022 10:34:27 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Thực hiện Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Từ ngày 4-8/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lớp đào tạo Giảng viên về Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo cho cán bộ hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Với mục tiêu sẽ hình thành đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và tư vấn hỗ trợ phát triển các ý tưởng thành các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nội dung đợt tập huấn lần này là: Cập nhật lại các kiến thức đã học ở giai đoạn 1; Tập huấn chuyên sâu về bộ công cụ đổi mới sáng tạo; Tập huấn các kỹ năng giảng dạy, tư vấn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đi thực tế nhằm tại một số địa điểm để có không gian sáng tạo và kết nối các học viên,  và có 01 bài thực hành nhỏ về tìm vấn đề và giải quyết vấn đề đổi mới sáng tạo tại các điểm thực tế...

Sau lớp tập huấn, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận và danh sách cấp giấy chứng nhận được gửi trực tiếp về trường.

Quốc Dương