Trang chủ Album ảnh Chung kết Cuộc thi KNĐMST năm 2022


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
BGK.png
BGK.png
Anh Nguyễn Tấn Phúc - Dự án các sản phẩm từ rong biển.png
Anh Nguyễn Tấn Phúc - Dự án các sản phẩm từ rong biển.png
Anh Nguyễn Quốc Vương - Giải pháp xử lý nước thải bằng vi tảo.png
Anh Nguyễn Quốc Vương - Giải pháp xử lý nước thải bằng vi tảo.png
Công ty ACC - Dự án Hệ thống Quản trị và Chuyển đổi số toàn diện.png
Công ty ACC - Dự án Hệ thống Quản trị và Chuyển đổi số toàn diện.png
Anh Đoàn Phú Việt Nam - Dự án Du lịch cộng đồng Bình Thành.png
Anh Đoàn Phú Việt Nam - Dự án Du lịch cộng đồng Bình Thành.png
Anh Đinh Tiến Hùng - Dự án Tấm lợp lấy sáng có ống thông gió để lắp quả cầu thông gió.png
Anh Đinh Tiến Hùng - Dự án Tấm lợp lấy sáng có ống thông gió để lắp quả cầu thông gió.png
Thượng Thị Bình Uyên - Dự án Cơm cháy cá Bống sông Trà.png
Thượng Thị Bình Uyên - Dự án Cơm cháy cá Bống sông Trà.png
Trần Thị Thanh Tuyền - Dự án Hành phi Bà ba Lý.png
Trần Thị Thanh Tuyền - Dự án Hành phi Bà ba Lý.png
Tạ Thiện Quang - Dự án Khô bò núi, ớt xiêm Sơn Hà.png
Tạ Thiện Quang - Dự án Khô bò núi, ớt xiêm Sơn Hà.png
Chị Ao Thị Như Ý - Dự án Nuôi trồng Đông trùng Hạ thảo trên giá thể là Gạo Lúa rẫy được trồng tại miền núi của huyện Trà Bồng.png
Chị Ao Thị Như Ý - Dự án Nuôi trồng Đông trùng Hạ thảo trên giá thể là Gạo Lúa rẫy được trồng tại miền núi của huyện Trà Bồng.png
Chị Lý Phan Đoan Trang - Dự án Nước rửa chén A. Sạch.png
Chị Lý Phan Đoan Trang - Dự án Nước rửa chén A. Sạch.png
Anh Huỳnh Văn Khá - Dự án Chiết xuất tinh bột nghệ .png
Anh Huỳnh Văn Khá - Dự án Chiết xuất tinh bột nghệ .png
Anh  Nguyễn Thế Chu - Dự án Nước quế CADAM.png
Anh Nguyễn Thế Chu - Dự án Nước quế CADAM.png
Khán giả.png
Khán giả.png