Trang chủ Album ảnh Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên Sơn Hà, Sơn Tây năm 2022


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Thanh nien.jpg
Thanh nien.jpg
Khai mạc.jpg
Khai mạc.jpg
Tập huấn 1.jpg
Tập huấn 1.jpg
Tập huấn 2.jpg
Tập huấn 2.jpg
Tập huấn 3.jpg
Tập huấn 3.jpg
Tặng quà.jpg
Tặng quà.jpg