Trang chủ Album ảnh Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2 năm 2020


Xem dạng slide   Xem dạng danh sách
Giai Nhất.png
Giai Nhất.png
Giải Nhì.png
Giải Nhì.png
Giải Ba.png
Giải Ba.png
Giải KK.png
Giải KK.png
Giải Bình chọn.png
Giải Bình chọn.png