Hội thảo khởi nghiệp


Hội thảo "Các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp KNĐMST, doanh nghiệp nhỏ và vừa"

08/12/2021 03:31:07 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Sau lễ tổng kết, BTC đã tổ chức Hội thảo về các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp KNĐMST, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối trực tuyến đến các nhà quản lý, các chuyên gia, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nghiệp đến từ Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Hội thảo chia thành các nhóm bàn các giải pháp.

Hội thảo chia thành các nhóm thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp KNĐMST.

 

Từ báo cáo đề dẫn về "Tổng quan hiện trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và những khó khăn, rủi ro phát sinh trong giai đoạn Covid-19 phải đối mặt, nhìn từ góc độ kinh tế", các đơn vị, cá nhân trong khối cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp KNĐMST, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị cung cấp hỗ trợ tài chính đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn mà người khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp phải.

Từ những góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, BTC đã thảo luận và thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp KNĐMST, phù hợp với điều kiện, nguồn lực của tỉnh, thúc đẩy hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Quốc Dương