Quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ


Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

25/02/2020 10:35:34 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.
File đính kèm: