Quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ


Luật sở hữu trí tuệ 2019

25/02/2020 10:37:58 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 14 tháng 6 năm 2019...Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.
File đính kèm: