Quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ


Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

25/02/2020 10:51:41 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
File đính kèm: